Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ο Καθηγητής Κ. Χατζημιχάλης και οι συγγραφείς είναι από κοινού οι νόμιμοι δικαιούχοι των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος με την ονομασία «Το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμικό τοπίο: ένας αεροφωτογραφικός άτλαντας», το οποίο υλοποιήθηκε με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ι. Λάτση τη περίοδο 2008-2010. Οποιαδήποτε χρήση για εμπορικούς ή μη σκοπούς και οποιαδήποτε αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση, τροποποίηση, προσαρμογή ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ή μη), σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο μέρους ή και του συνόλου των προαναφερθέντων αποτελεσμάτων, συνιστά προσβολή των άνω δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και ποινικώς κολάσιμη πράξη και απαγορεύεται αυστηρά.