Το ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην εναλλακτική προσέγγιση, ανάλυση και τεκμηρίωση των σύγχρονων ελληνικών πολιτισμικών τοπίων. Η έρευνα ακολουθεί τις γενικές αρχές της κριτικής πολιτισμικής γεωγραφίας και ο βασικός της ερευνητικός στόχος είναι ο προσδιορισμός και η τεκμηρίωση των πολλαπλών όψεων του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμικού τοπίου. Όπου “πολιτισμικό τοπίο" δεν είναι μόνο μια καθορισμένη ενότητα χώρου με ανθρώπινες παρεμβάσεις, αλλά και η πρόσληψή της από το βλέμμα και η συγκεκριμένη αναλυτική/ερμηνευτική προσέγγιση που επιλέγεται κάθε φορά. Η έννοια του σύγχρονου αφορά στις κοινωνικές διαδικασίες που συμβαίνουν στον ελληνικό χώρο από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας και κυρίως μετά το 1922. Η έρευνα δεν ασχολείται ειδικά με τα αρχαιολογικά και νεότερα μνημεία παρά μόνο ως τμήματα σύγχρονων τοπίων. Στις κατηγορίες τοπίων που μελετήθηκαν, σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο, περιλαμβάνεται κάθε τοπίο, είτε αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας, είτε είναι καθημερινό τοπίο, ή ακόμη και υποβαθμισμένος χώρος.

Στην έρευνα αναλύονται οι διαφορετικές εκδοχές ανάλυσης τοπίων στη γεωγραφία, οι τρόποι αναπαράστασης και ειδικότερα η σημασία των φωτογραφιών, χαρτών και κειμένων. Η πρώτη βασική πρωτοτυπία της έρευνας είναι η συγγραφή ενός σεναρίου για το είδος των καθημερινών τοπίων που μελετήσαμε, η επιλογή των αρχικών τοπίων και η επιλογή της προσέγγισης για κάθε ένα από αυτά. Η δεύτερη πρωτοτυπία είναι η χρήση αεροφωτογραφιών χαμηλού ορίζοντα (από το “μάτι του πουλιού”) οι οποίες, σε συνδυασμό με σύντομο κείμενο, χάρτες, επίγειες φωτογραφίες και άλλο συνοδευτικό υλικό, παρουσιάζουν συνοπτικά, αλλά κατανοητά για το ευρύτερο κοινό, τα διάφορα τοπία της χώρας. Η τρίτη πρωτοτυπία της έρευνας είναι η παρουσίαση όλου του υλικού με τη δομή ενός ηλεκτρονικού Γεωγραφικού Άτλαντα. Ο Άτλαντας αυτός είναι δυναμικός, μπορεί να δέχεται αλλαγές ή προσθήκες στα υπάρχοντα τοπία καθώς και να εμπλουτίζεται με καινούργια, όταν αυτά μελετηθούν.

Τα πρώτα 134 τοπία που έχουν μελετηθεί από όλη την Ελλάδα και παρουσιάζονται σήμερα, δεν διεκδικούν μια στατιστική αντιπροσωπευτικότητα, εικονογραφούν όμως με επάρκεια τη σημερινή κατάσταση στη χώρα. Ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλυσης, οι οποίες περιγράφονται στη Μεθοδολογία.

Η έρευνα ανατέθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση, διήρκεσε 2 χρόνια (2008-2010) και υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης & Ανθρώπινης Γεωγραφίας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.