Την Ομάδα Διεύθυνσης και Συντονισμού της Έρευνας αποτελούν ο συντονιστής, οι μεταδιδακτορικοί και μεταπτυχιακοί/ές υπότροφοι του Ιδρύματος Ι.Σ. Λάτση, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος και οι Επιστημονικοί Σύμβουλοι της Ομάδας.

 

Τους Συνεργάτες και τις Συνεργάτιδες αποτελούν οι επιστήμονες που ανέλαβαν τη συγγραφή κειμένων και την ανεύρεση άλλου παραστατικού υλικού για επιμέρους τοπία, συμπεριλαμβανομένων σχετικών λογοτεχνικών αποσπασμάτων, οι φωτογράφοι (για αεροφωτογραφίες και επίγειες φωτογραφίες), οι επιμελητές/ριες κειμένων, οι επιμελητές της βιντεοσκόπησης και μοντάζ και, τέλος, οι σχεδιαστές/ριες της ιστοσελίδας.