ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

αι.

αιώνας

βλ.

βλέπε

ed.

editor

eds.

editors

εκατ.

εκατομμύρια

εκτ.

εκτάρια

επιμ.

επιμέλεια

ha

εκτάρια

κ.ά.

και άλλοι-ες-α

κ.μ.

κυβικά μέτρα

κάτ.

κάτοικοι

κλίμ.

κλίμακα

λ.

λίμνη

μ.

μέτρα

μ.Χ.

μετά Χριστόν

μτφ.

μετάφραση

MW

μεγαβάτ

Ν.

Νόμος

π.

περίπου

π.Χ.

προ Χριστού

παράρτ.

παράρτημα

σ.

σελίδα

σημ.

σημειώσεις

στρεμ.

στρέμματα

τ.

τεύχος

τόμ.

τόμος

τ.μ.

τετραγωνικά μέτρα

τ.χλμ.

τετραγωνικά χιλιόμετρα

φ.

φύλλο

χ.χ.

χωρίς χρονολογία

χλμ.

χιλιόμετρα

 

 

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ και ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

Α.Γ.Ε.Τ.

Ανώνυμος Γενική Εταιρεία Τσιμέντων

A.E.

Ανώνυμος Εταιρεία

Α.Ε.Π.

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

Α.Η.Σ.

Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί

A.M.A.G.

American Mission for Aid to Greece

Α.Π.Ε.

Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας

Α.Π.Θ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

A.R.C.C.H.I.P.

 

Advanced Research Centre for Cultural Heritage Interdisciplinary Projects

A.S.C.A.

American School of Classical Studies at Athens

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΑΝ.ΚΑΣ.

Αναπτυξιακή Καστοριάς

ΑτΕ

Αλουμίνιον της Ελλάδος

Β.Δ.

Βασιλικό Διάταγμα

Β.Ε.ΠΕ.

Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές

Β.Ε.Σ.Ο.

Βιομηχανία Επεξεργασίας Σάπωνος Οινοπνεύματος

Β.Ε.Τ.Ο.

Β’ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών Μακροννήσου

Β.Φ.Λ.

Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων

ΒΙ.ΠΑ.

Βιομηχανικό Πάρκο

ΒΙ.ΠΕ.

Βιομηχανική Περιοχή

ΒΙΟ.ΠΑ.

Βιοτεχνικό Πάρκο

Γ.Α.Κ.

Γενικά Αρχεία του Κράτους

Γ.Β.Α.

Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής

C.C.C.B.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Γ.Γ.Π.Ο.

Γενική Γραμματεία Παλιννοστούντων Ομογενών

Γ.Ε.Μ.Λ.

Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου

C.I.G.R.E.

International Council on Large Electric Systems

C.L.C.

Corine Land Cover

C.O.A.C.V.

Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana

Γ.Ο.Κ.

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

Γ.Π.Α.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γ.Π.Σ.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Γ.Σ.Π.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Γ.Σ.Σ.Ε.

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος

Γ.Υ.Σ.

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού

C.F.F.H.

Compagnie d' Exploitation des Chemins de Fer Orientaux

Δ.Δ.

Δημοτικό Διαμέρισμα

Δ.Ε.Η.

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Δ.Ε.Θ.

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Δ.Ε.Π.Α.Κ.

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κομοτηνής

Δ.Ε.ΠΟ.Σ.

Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης

Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.

Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δ.Ι.Π.Ε.

Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών

Δ.Π.Θ.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δ.Π.Φ.Π.

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΔΗ.Κ.Ι.

Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ.

Διαχείριση Βιομηχανικής Περιοχής Κιλκίς

Ε.Α.Β.

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Ε.Α.Σ.Α.

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας

Ε.Β.Ε.Α.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ε.Γ.Ε.

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία

Ε.Ε.Μ.Λ.

Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου

Ε.Ε.Υ.

Ελληνική Εταιρεία Υδάτων

Ε.Ζ.

Επιτηρούμενη Ζώνη

Ε.Η.Μ.

Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών

Ε.Ι.Ε.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε.

Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων

Ε.Κ.Β.Υ.

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων

Ε.Κ.Θ.Ε.

Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Ε.Κ.Κ.Ε.

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Ε.Κ.Π.Α.

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.

Εθνικό Κέντρο Χαρτών & Χαρτογραφικής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη

E.M.A.S.

Eco-Management and Audit Scheme – Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου

Ε.Μ.Π.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε.Ο.

Εθνική Οδός

Ε.Ο.Κ.

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

Ε.Ο.Τ.

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Ε.ΟΜ.

Ερευνητική Ομάδα

Ε.Π.Α.

Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση

Ε.Π.Ε.Μ.Μ.Π.Ρ.

Επιτροπή Παρακολούθησης Έργων στα Μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου

Ε.Π.Π.

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών

Ε.Ρ.Ε.

Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις

Ε.Ρ.Τ.

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

Ε.Σ.Α.

Επιτροπή Στρατιωτικής Ασφάλειας

Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.

Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Kοινοτήτων Nομού Aττικής

Ε.Σ.Σ.Δ.

Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών

Ε.Σ.Υ.Ε

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας

Ε.Σ.Χ.Π.

Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

Ε.Τ.Β.Α.

Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης

Ε.Τ.Β.Α.

Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής

Ε.ΥΔ.Α.Π.

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης

Ε.Χ.Μ.

Ειδική Χωροταξική Μελέτη

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Πολιτικής

ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ

Εθνοκτηματική Α.Ε. Ενεργού Πολεοδομίας

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

ΕΛ.ΤΑ.

Ελληνικά Ταχυδρομεία

ΕΝ.Ο.Α.Ν.

Ένωση Οινοποιών και Αμπελουργών Νεμέας

ΕΤΕΝΑΜ

Εταιρεία Ανάπτυξης Νότιας Ηπείρου  

Ζ.Ε.Π.

Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας

Ζ.Ο.Ε.

Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου

I.A.E.G.

International Association for Engineering Geology and the Environment

Ι.Γ.Μ.Ε.

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Ι.Κ.

Ιερά Κοινότητα

Ι.Μ.

Ιερά Μονή

Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.

Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας & της Ιστορίας των Επιχειρήσεων

Ι.Ν.Ε.

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών

Ι.Ο.Β.Ε.

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών

ΙΝ.Ε.

Ινστιτούτο Εργασίας

ΙΝ.ΥΠ.Ο.

Ινστιτούτο Υποθαλάσσιας Οικολογίας

I.U.C.N.

International Union for Conservation of Nature

Κ.Α.Α.

Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός

Κ.Α.Π.

Κοινή Αγροτική Πολιτική

Κ.Α.Π.Ε.

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Κ.Ε.Λ.

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων

Κ.Ε.Π.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Κ.Σ.Χ.Π.

Κατεψυγμένο Συμπλήρωμα Χυμού Πορτοκαλιού

ΚΕ.Π.Α.ΜΕ.

Κέντρο Πολεοδομικών και Αρχιτεκτονικών Μελετών

Λ.Κ.Δ.Μ.

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Μ.Δ.Ε.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Μ.Ε.Λ.Τ.

Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

Μ.Ι.Ε.Τ.

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Μ.Μ.Ε.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Μ.Ο.Μ.Α.

Μεικτή Ομάδα Μηχανημάτων Ανασυγκρότησης

MED.A.S.S.E.T.

Mediterranean Association to Save the Sea Turtles

Med-I.N.A.

Mediterranean Institute for Nature and Anthropos

(Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο)

Ν.Ε.Ζ.

Ναυπηγοεπισκευαστική Zώνη

ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.

Ναυτική και Βιομηχανική Περιοχή

N.A.T.O.

Νοrth Αtlantic Τreaty Οrganizatiοn

Ο.Α.Ε.

Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων

Ο.Α.Π.

Οργανισμός Αποχέτευσης Πρωτευούσης

Ο.Δ.Δ.Υ.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού

Ο.Δ.Ε.Π.

Οργανισμός Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας

Ο.Ε.Κ.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

Ο.Λ.Π.

Οργανισμός Λιμένος Πειραιά

Ο.Π.Α.Π.

Ονομασία Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας

Ο.Π.Π.Ε.Θ.

Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη

Ο.Ρ.ΘΕ.

Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης

Ο.Σ.Ε.

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Ο.Τ.

Οικοδομικό Τετράγωνο

Ο.Τ.Ε.

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Π.Α.Θ.Ε.

Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (αυτοκινητόδρομος)

Π.Α.ΚΕ.ΘΡΑ.

Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης

Π.Γ.Δ.Μ.

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Π.Δ.

Προεδρικό Διάταγμα

Π.Δ.Μ.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Π.

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

P.E.T.A.

People for the Ethical Treatment of Animals

Π.Ε.Χ.Π.

Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων

Π.Μ.

Περιφερειακή Μονάδα

Π.Ν.

Πολεμικό Ναυτικό

Π.Ο.Τ.Α.

Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης

Π.Σ.Θ.

Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

Π.Τ.Ι. ΕΤΒΑ

Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ

Σ.Ε.Β.Α.Θ.

Συνεταιριστική Εταιρεία Βιομηχανικής Αναπτύξεως Θράκης

Σ.Κ.Α.Α.

Συμπληρωματικός Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός

Σ.Μ.Ε.

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Σ.Π.Α.Π.

Σιδηρόδρομοι Πειραιώς - Αθηνών – Πελοποννήσου

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης

ΣτΕ

Συμβούλιο της Επικρατείας

Τ.Α.Π.Α.

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.

Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων

Τ.Ε.Δ.Κ.

Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων

Τ.Ε.Ε.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τ.Ε.Ι.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

ΤΕΕ-ΤΚΜ

ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

T.E.M.I.

Tabacchi Egei. Manifatture Italiane

T.I.C.C.I.H.

The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage

U.N.E.S.C.O.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

U.P.C.

Universitat Politècnica de Catalunya

Υ.Β.Ε.Τ.

Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Υ.ΜΑ.Θ.

Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Υ.Χ.Ο.Π.

Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

ΥΠ.ΑΝ.

Υπουργείο Ανάπτυξης

ΥΠ.ΓΕ.

Υπουργείο Γεωργίας

ΥΠ.ΕΘ.Ο.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΥΠ.ΠΟ.

Υπουργείο Πολιτισμού

Φ.Ε.Κ.

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Φ.Ι.Τ.Α.

Φέρουσα Ικανότητα για Τουριστική Ανάπτυξη

W.W.F.

World Wildlife Fund

Χ.Υ.Τ.Α.

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων