Κατηγορίες ανάλυσης τοπίων

Τοπία – θέσεις

Η αφετηριακή κατηγορία προσέγγισης του Άτλαντα.
Περιλαμβάνει 121 περιπτώσεις.

Τοπία σε ομάδες
Τετράδες τοπίων-θέσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά σε διαφορετικές θέσεις.
Περιλαμβάνει 3 περιπτώσεις.

Τοπία – θέσεις (εμβάθυνση)
Προσέγγιση σε βάθος με περισσότερα δεδομένα από την αντίστοιχη αφετηριακή.
Περιλαμβάνει 6 περιπτώσεις.

Τοπία σε ενότητες (εμβάθυνση)

Μεγάλες γεωγραφικές ή θεματικές ενότητες με προσέγγιση σε βάθος πολλών επιμέρους τοπίων.
Περιλαμβάνει 4 περιπτώσεις.